Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života
Články: Zo života
Oslava životného jubilea 100 rokov
Dňa 21.12.2020 sa prijímateľka nášho zariadenia CSS AMOS pani Júlia dožila krásneho veku 100 rokov. Žena, ktorá vychovala štyri deti, to v živote nikdy nevzdala. Tak ako sa popasovala so životom v minulosti, pred niekoľkými mesiacmi sa popasovala s vírusom COVID 19. Čítajte viac.
Vianoce a vianočný čas 2020
Ako každý rok prišiel čas Vianoc – čas, kedy by nikto nemal byť sám. Tohtoročné Vianoce boli pre našich prijímateľov trošku iné. Pre šíriace sa ochorenie COVID-19 sme trávili Vianoce všetci ako jedna veľká rodina v našom zariadení. Po minulé roky poniektorí chodievali na Vianoce za rodinou a blízkymi. Čítajte viac.


Návšteva Mikuláša
Aj takouto básničkou sme privítali v našom zariadení svätého Mikuláša. Ako každý rok sa snažíme zachovať tradície a spríjemniť chvíle našim seniorom, tak bolo aj tohto roku. Každý z nás netrpezlivo čakal na ten deň, keď dostane sladkú odmenu. Takejto odmeny sa dočkali nielen prijímatelia nášho zariadenia, ale aj celý personál. Možno sa vám zdá, že Mikuláš je pre deti, no nie je to celkom tak. Povedzme si pravdu, koľko dospelých sa na tento deň teší a dostáva darčeky rovnako, ako ich ratolesti, aj keď možno v inej podobe. Čítajte viac.


Mesiac október - Mesiac úcty k starším
Mesiac október- Mesiac úcty k starším. Tento rok a obdobie v ktorom sa celý rok nesie, je pre našich seniorov a aj pre nás všetkých veľmi ťažkým obdobím. Tento rok môžeme nazvať rokom "COVID 19".
Čítajte viac.


Veľká noc 2020
Veľká Noc je v gréckokatolíckej cirkvi najvýznamnejším sviatkom celého roka. V tomto roku to pripadlo na 12. apríla. Najdôležitejšou časťou tohto dňa je vzkriesenie, bohoslužba a posvätenie Paschy, čo u nás znamená Veľká Noc
Čítajte viac.


Karneval 2020
Fašiangy sú symbolom zábavy, veselosti a hojnosti. Počas fašiangov sa snažíme naším prijímateľom postarať o zábavu v podobe karnevalu. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. A to aj preto, lebo sa veľa jedlo a pilo. K neodmysliteľným fašiangovým pokrmom patria šišky, fánky či kreple.
Čítajte viac.


Návšteva Mikuláša
Čas predvianočných tradícií, ktoré sa snažíme zachovávať, je opäť tu. Jednou z nich je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý nás odmení sladkou nádielkou za poslušnosť počas celého roka. Takejto odmeny sa dočkali aj prijímatelia nášho zariadenia.
Čítajte viac.


Október mesiac úcty k starším 2019
Ani v tomto roku sme nezabudli na našich seniorov. V mesiaci október sme spolu s našimi prijímateľmi oslávili " Mesiac úcty k starším". Poslaním nášho zariadenia je vzdať úctu naším klientom, oceniť ich skúsenosti, múdrosti, radosti a aj bolesti. Vždy sa snažíme priniesť niečo, čo by ich posilnilo - zaslúžia si úctu nás všetkých.
Čítajte viac.


Športové hry 2019
Krásne horúce leto sme privítali 18. júna 2019 spolu s našimi prijímateľmi sociálnej služby CSS Amos n.o. Hneď v úvode všetkých prítomných slávnostným príhovorom srdečne privítala pani riaditeľka Ing. Diana Čičváková.
Čítajte viac.


Deň matiek 2019
15. mája 2019 sme v našom zariadení spoločne oslávili Deň matiek. Pre našich prijímateľov sme si pripravili kultúrny program a pohostenie.
Čítajte viac.


Veľká Noc 2019
21. apríla 2019 sme v našom Centre sociálnych služieb AMOS n.o. oslávili Veľkú noc. Tento deň je už odpradávna dňom, najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl.
Čítajte viac.


Deň žien 2019
8. marca 2019 sme v Centre sociálnych služieb AMOS n.o. oslávili deň žien. Deň žien je už odpradávna dňom, kedy vzdávame úctu všetkým ženám.
Čítajte viac.


Fašiangy – 2019
Slovo fašiangy pochádza z nemeckého vast – schane, ktoré vo voľnom preklade znamená – ,, posledný nápoj“. Po nedeli Troch Kráľov sa 7. januára začínajú fašiangy a končia sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou stredou, ktorá v roku 2019 pripadla na 6. marca.
Čítajte viac.


Návšteva Mikuláša
Predvianočný čas je opäť tu. Je to čas tradícií, ktoré sa snažíme zachovávať. Jednou z nich je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý nás odmení za naše konanie počas celého roka. Takejto odmeny sa dočkali aj prijímatelia nášho Centra sociálnych služieb v Rokytove pri Humennom. Čítajte viac.


Október - mesiac úcty k starším
Zavítala k nám krásna jeseň a s ňou október ,,Mesiac úcty k starším". Aj v tomto roku sme nezabudli na naších seniorov. Dňa 16.10.2018 sa konala v zariadení CSS AMOS n.o. v Rokytove pri Humennom, kultúrna akcia spojená s pohostením a pestrým kultúrnym programom. Čítajte viac.

Podporte nás
Kontakt
Adresa:
AMOS n.o.
Rokytov pri Humennom 32
067 13
IČO: 37887998
DIČ: 2022592935

Mobil:
0908 992 178
Telefón:
0918 813 354

IBAN:
SK88 7500 0000 0040 3002 8459

SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Banka: ČSOB, a.s.
Napíšte nám