Články - Hierarchia
Články - Domov » Zo života » Medzinarodný deň žien 2017
Medzinarodný deň žien 2017
Deň žien je už odpradávna dňom, kedy vzdávame úctu k ženám. Veď žena je manželkou, bez ktorej by život muža bol ako chlieb bez soli, je matkou, ktorá svojou láskou vychová z dieťaťa ľudskú bytosť a zároveň je pilierom domácnosti.
9. marca 2017 sme aj my v našom centre sociálnych služieb AMOS n.o. oslávili tento deň ako sa patrí. Pani riaditeľka venovala svoj vrúcny príhovor všetkým prijímateľkám, popriala im veľa zdravia, na ktoré si spoločne pripili. Pri tejto príležitosti pani Krajníková prečítala básničku od pána Fúzika, ženám zarecitoval aj pán Orlej. Všetci prítomní si potom pochutnali na koláčiku, poháriku. Nakoniec sme si zaspievali piesne s náboženskou tematikou, keďže stále trvá veľkonočný pôst.
MDŽ sme oslávili aj v miestnom pohostinstve, ktoré otvorili nedávno a srdečne nás pozvali na koláč a kávu. Pozvanie sme prijali a spolu s prijímateľkami sme navštivili toto zariadenie. Majiteľ nás veľmi prekvapil, keď všetkým ženám daroval šípovú ružu. V pohostinstve sme si zjedli koláčik, vypili kávičku a posedeli v príjemnom prostredí.
MDŽ sme teda oslávili až dvakrát. Takto prežitý deň sa nám veľmi páčil. Určite si to zopakujeme aj pri inej príležitosti.


Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám